TYPES OF GULLY CRICKETERS (TAMIL) | AVLO WORTH ILLA | #2

intha balla yapadi paraka vidran matum parunga da.. yanada bat anga poiduchu balla paraka vidrana bata paraka vidra putukuchaa…poo De Villers 360 shottu ..just missu daa .. nee long on poda daa vaana athu long off da yannatha ada porano daa batta volunga pudra daa speedda podatha thuki adichirvaaa porumaya poda paa .. ball yangiyo […]

Continue Reading...