Jag heter Liv Nilhede och jag är metodgarant för IHF här på Humana. Och IHF betyder Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Det är en multi-systemisk behandling som riktar sig till familjer som har komplexa behov. Det betyder att man ofta har kämpat ganska mycket och försökt hitta olika lösningar. IHF kanske inte är det första man provar utan ofta har man provat många olika sätt. I IHF så har vi ett helt team. Det finns alltid tre personer som jobbar intensivt och nära familjen. I praktiken så betyder det att familjen har både en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare eller barnbehandlare. Man träffas minst varje vecka Man får intensiv hjälp med de mål man har satt upp tillsammans som familj. Man även tillgång till en beredskap Det betyder att teamet kan jobba på obekväma arbetstider och att man som familj i stort sett alltid kan nå en av behandlarna. IHF finns idag över hela landet och ungefär hälften av de enheter som driver IHF är kommunala och ungefär hälften finns här i Humana. Mitt arbete innebär att jag har förmånen att vara runt och få träffa väldigt många av de här olika enheterna. Jag brukar vara den som utbildar nya behandlare i IHF tillsammans med kollegor. Jag är runt och handleder på en hel del olika enheter som har IHF hjälper enheter som ska bli certifierade för det här är en metod som också ställer krav på enheterna som gör den. Att man behöver uppvisa att man gör den på ett säkert och skickligt sätt. Så att vi kan hålla en god kvalité. Och det är också mig enheter tar kontakt med om man är en kommun eller privat organisation som vill driva IHF så brukar första kontakten ske med mig. IHF har funnits i snart 20 år. Det är en helt svensk metod som är utvecklad utifrån just våra förutsättningar här i Norden och vi har ju också kontinuerligt följt upp IHF och forskat på IHF och ser hur det går för de familjerna som fått IHF och det tycker vi är väldigt viktigt. Och det är glädjande att det faktiskt blir bättre för de flesta familjer som har fått just IHF. Vi jobbar med hela familjen. Vi ser familjen som en helhet, som ett system Så vi skiljer inte ut bara individer var och en för sej utan vi försöker att hitta styrkan i familjer igen. Och vi har en övertygelse om att för de allra flesta så är faktiskt familjen den största skyddsfaktorn. Just det att många familjer har provat annat innan som kanske inte har fungerat helt kan ju göra att man kan bli trött och det kan kännas hopplöst som familj och det vi då kan se är en stor skillnad för många familjer det är just det här intensiva. Att vi har en hög tillgänglighet, vi är flexibla försöker möta familjen utifrån hur deras vardag faktiskt ser ut. Och de också ser på vad de tror är lösningarna. För de familjer som faktiskt har kämpat väldigt mycket och om man känner att man hittar rätt i IHF så kan det betyda så fantastiskt mycket. Att öka närhet i familjer där man kanske haft mycket konflikter eller kommit långt ifrån varandra. och om man kan får vara med att på något sätt bryta det och föra familjer närmre varann Då tycker jag det är alldeles fantastiskt.